Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία: ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε.
ΑΦΜ: 999702815
ΔΟΥ: Β' Ιωαννίνων
Αριθμός ΓΕΜΗ: 030406829000
Διεύθυνση: 6ο ΧΛΜ Ιωαννίνων - Αθηνων (Εργοστάσιο)

Επικοινωνία:


τηλ.: 231.111.1651
e-mail: info@autokolitakia.gr