Μενού
Το Καλάθι σας

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού / που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματός μας (info@autokolitakia.gr ή τηλεφωνικά στο 231.111.1651καθώς και γραπτά στην διεύθυνση ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. (Επιγραφές 555), Πεδινή Ιωαννίνων, 45500, Ιωάννινα.

Μπορείτε επίσης από την ιστοσελίδα του καταστήματος (www.autokolitakia.gr) να συμπληρώσετε την φόρμα επιστροφής προϊόντων. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προιόντα που αγοράστηκαν θα πρέπει να μας επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση.

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς (ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. (Επιγραφές 555), Πεδινή Ιωαννίνων, 45500,Ιωάννινα), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Για προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων.

Σημείωση: Προσέξτε τα περισσότερα προϊόντα του autokolitakia.gr κατασκευάζονται ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε εσείς στην σελίδα με τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος ξεχωριστά, με συνέπεια τα προϊόντα αυτά να χαρακτηρίζονται ως εξατομικευμένα. Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης αν κάνατε λάθος επιλογές στα χαρακτηριστικά των αυτοκόλλητων τοίχου και των υπολοίπων αυτοκόλλητων καθώς και των αυτοκόλλητων ταπετσαριών, π.χ. διαστάσεις, χρώμα/τα, κατεύθυνση. Θα σας παρακαλούσαμε να είστε προσεκτικοί στις επιλογές των χαρακτηριστικών, για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε μαζί μας.